Winter in Unalaska by Sam Zmolek
Your voice in the Aleutians.
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
The City of Unalaska is collecting damage reports from the Oct. 21 – 22 windstorm. Complete the survey and you're eligible for landfill fee assistance for some windstorm related debris. Click here, or email damage@ci.unalaska.ak.us.


Jeni DeSmith [sa Tagalog]

Jeni DeSmith
Courtesy of Jeni DeSmith
/
Jeni DeSmith, candidate for City Council seat F

Ako si Jeni DeSmith. Lumipat ako sa Unalaska mula sa Colorado noong 2016, pagkatapos ng maikling 8 buwang pamamalagi sa Big Lake, Alaska. Ako ay nanay sa 6 na bata, 2 sa kanila ay nagtapos sa Unalaska City School at may 2 pa rin na kasama ko rito. Plano naming manatili sa Unalaska para sa maraming taon na darating.

Sinimulan ko ang karera ko bilang isang US Navy Corpsman, na naglingkod sa mahigit 9 na taong aktibong tungkulin. Halos 30 taon akong nagtrabaho sa medisina, nasubukan ko ang lahat mula sa Orthopedics hanggang sa medisinang pampamilya. Nagsimula akong magtrabaho para sa Aleutian Pribiof Islands Association noong Nob 2017, bilang kanilang tagapamahala ng kaso/tagapagturo ng pampublikong kalusugan at back up na Community Health Aide (CHA). Ang isang CHA ay isang tagapagbigay ng serbisyong medikal para sa ating mga Katutubong miyembro ng komunidad at mga Beterano. Masayang-masaya ako sa aking trabaho at na makatulong sa mga miyembro ng ating komunidad. Binigyan ako ng APIA ng pagkakataong magpalawak sa aking edukasyon at pagsasanay, sy nakuha at napanatili ko ang maraming iba't ibang sertipikasyon. Noong 2020, nakumpleto ko ang degree ko sa Pampublikong Kalusugan (Public Health), na tumulong sa akin habang nagbibigay ng kontribusyon sa pagbabakuna para sa ating komunidad.

Mula nang magdesisyon akong tumakbo para sa konseho ng lungsod, tinanong ako ng maraming tao kung ano ang adyenda ko, o kung ano ang sinusubukan kong maisakatuparan. Ang simpleng sagot ay gusto kong magbigay ng kontribusyon at makagawa ng kaibahan, walang partikular na isyu na gusto kong ipatungkol o baguhin. Naniniwala ako na makakapagdala ako ng ibang pananaw sa konseho, dahil mayroon akong degree sa Pampublikong Kalusugan, at hindi ko sigurado ang huling beses na may propesyonal sa medisina na naglingkod sa konseho. Mahigit 5 taon na akong nakatira dito at nagpapalaki ako ng mga anak dito, kaya pakiramdam ko ay parang mayroon akong interes sa kinabukasan ng ating komunidad. Gayunpaman, dahil 5 taon pa lang iyon, maaaring mayroon din akong ibang pananaw kaysa sa mga tumira na dito nang mas marami pang taon.

Statements were submitted by candidates and translated from English into Tagalog by a translation service.

2021 KUCB Voter Guide