Winter in Unalaska by Sam Zmolek
Your voice in the Aleutians.
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
The City of Unalaska is collecting damage reports from the Oct. 21 – 22 windstorm. Complete the survey and you're eligible for landfill fee assistance for some windstorm related debris. Click here, or email damage@ci.unalaska.ak.us.


Alejandro Bong Tungul [sa Tagalog]

Alejandro Bong Tungul
Courtesy of Alejandro Bong Tungul
/
Alejandro Bong Tungul, candidate for City Council seat F

Ako si Alejandro “Bong” Tungul. 61 taong gulang na ako at naging residente ng Unalaska sa nakaraang 42 taon. Pinakasalan ko ang asawa ko at pinalaki ang lahat ng apat na anak namin dito sa Unalaska. Ang una kong anak at nag-iisang lalaki, si Jason, at ang tatlo kong magagandang anak na babae, sina Felicia, Claudine at Alleri ay alumni lahat ng Unalaska City School. Isa akong responsableng padre de pamilya na aktibong kasangkot sa academics at mga extracurricular activity ng mga anak ko mula sa pagko-coach sa kanilang mga youth sports team, hanggang sa pagtulong sa kanila sa pangangalap ng pondo para sa mga event ng paaralan, at sa pagsama sa kanila kung kinakailangan.

Labis akong kasangkot, at patuloy na masasangkot, sa mga serbisyong pangkomunidad at sa pagpapaunlad ng iba't ibang programa sa buong paninirahan ko rito sa Unalaska. Sa loob ng pitong taon, nag-volunteer ako para sa Firefighter Association, naging isa sa mga nagtatag na tagapanguna ng Filipino American (Fil-Am) Association ng Unalaska, at naglingkod sa konseho para sa nakaraang walong taon. Sa loob ng walong taon na iyon, dinaluhan at sinuportahan ko ang lahat ng event at programa na idinaos ng iba't ibang organisasyon, kumpanya, at nonprofit. Lumahok ako sa mga desisyon na pumoprotekta at lalo pang nagpapaunlad sa komunidad para matiyak ang isang magandang kinabukasan para sa mga residente ng Unalaska.

Tumatakbo ako para sa isa pang termino bilang miyembro ng konseho ng lungsod para patuloy na ibalik ang pagmamahal at suporta ng komunidad na magalang na ibinigay sa aking pamilya at sa akin. Naging tahanan ko ito sa nakaraang 42 taon at isang lugar na patuloy na tatawaging tahanan ng mga anak ko. Gusto kong isakatuparan ang isang komunidad na mayaman sa pakikipagkapwa at mabuting pakikisama, pagbutihin ang ating mga imprastraktura at suportahan ang mga proyekto na pakikinabangan ng ating lokal na komunidad, ipatungkol ang mga isyung kinahaharap natin sa pabago-bagong mundo, at paglingkuran at protektahan ang ating mga nakatatandang residente gayudin din ang ating mga anak. Walang anumang mas nakapagpapasaya sa akin kaysa sa paglingkuran ang komunidad na nagkalinga sa aking pamilya at sa akin sa loob ng maraming taon.

Huwag kalimutang pumunta sa City Hall sa Oktubre 5 para bumuto! Salamat at pagpalain kayo ng Diyos.

Statements were submitted by candidates and translated from English into Tagalog by a translation service.

2021 KUCB Voter Guide