Winter in Unalaska by Sam Zmolek
Your voice in the Aleutians.
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations

Monica Henning [sa Tagalog]

Monica Henning
Courtesy of Monica Henning
/
Monica Henning, candidate for City Council seat G

Hello, ako si Monica Henning. Noong 1990, pumunta ako sa Dutch Harbor mula sa Montana para magtrabaho sa Arctic Enterprise. Namangha ako sa pagkakaiba-iba ng mga tao mula sa buong mundo at nasabik akong malaman na pupuwede akong magtrabaho nang walang tipikal na 40 oras kada linggo na limitasyon.

Naging bahagi ako ng maraming umuunlad na pagsusumikap ng negosyo kabilang ang pagmamay-ari at pamamahala ng mga real estate property, pagsisimula ng isang matagumpay na kumpanya ng konstruksyon, at isa sa mga pinakamalaki kong proyekto hanggang sa ngayon, ang pagiging isa sa mga orihinal na may-ari sa startup at tagumpay ng The Norwegian Rat Saloon. Bagama't ibinenta ko ang 50% na bahagi ko noong 2020, nagpatuloy ang pakikisangkot ko sa komunidad. Para sa startup ng kumpanya ng konstruksyon, bumili ako ng backhoe at excavator upang pataasin ang produktibidad at dami ng trabaho at kumuha rin ng Class A CDL holder at ipinatupad ito upang magmaneho para sa lokal na ILWU at para sa maraming proyekto ng konstruksyon magmula noon.

Bagama't palagi kong pinahahalagahan ang pakikisangkot ko sa komunidad at mga negosyo ko, kasinghalaga rin nito ang aking pamilya at pagiging isang ina. Pinalaki ko at patuloy na pinapalaki ang 11 anak sa natatangi at malayong lugar na ito. Ang mga hamon tulad ng paglipad at pagbiyahe, pag-eeskwela at pagsusustento para sa isang malaking pamilya ay inaasahan, pero ipinagmamalaki ko na nababalanse ko ang mga aspetong ito kasama ng aking trabaho at patuloy kong gagawin ito. Ang mga katangiang ito, kasama ng maraming iba pa, ay nagpapaniwala sa akin na marami akong maihahapag sa mesa taglay ang karanasan ko sa iba't ibang negosyong naging pagmamay-ari ko at ang pagpapahalaga na mayroon ako sa mga tradisyong pampamilya at pangkomunidad.

Naniniwala ako na kailangang irepresenta ang pagkakaiba-iba ng konsehong ito at kaakibat nito ay darating ang isang mas positibo at masaganang kinabukasan para sa mga tao ng islang ito.

Statements were submitted by candidates and translated from English into Tagalog by a translation service.

2021 KUCB Voter Guide