Winter in Unalaska by Sam Zmolek
Your voice in the Aleutians.
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

David Gibson [sa Tagalog]

Lumaki ako sa Washington at nag-aral sa isang maliit na paaralan sa Eastern Oregon. Nagkamit ako ng bachelors in science at masters in education mula sa Eastern Oregon University. Lumipat ako sa Unalaska noong 2011 kasama ang asawa ko ngayon at naging guro sa agham sa middle school at high school sa UCSD. Sa tagal kong nagtuturo ay nasangkot ako sa iba't ibang aktibidad tulad ng pagiging cross-country coach, science fair coordinator, tsunami bowl coach at NHS advisor para lamang magbanggit ng ilan. Ako rin ang Pangulo ng Unalaska Education Association sa loob ng ilang taon na nagtatrabaho upang maging boses para sa mga gurong may administrasyon. Habang naninirahan sa Unalaska, umibig ako sa aming komunidad at gusto kong maging mas kasangkot at mamuhunan, kaya naging boluntaryo akong bumbero para sa Unalaska Fire Department noong 2016. Noong 2018 nagbago ang buhay ko sa pagsilang ng aking unang anak na babae at kailangan kong gumawa ng desisyon na pinakamainam para sa aking pamilya dahil sobra akong nagtatrabaho at ayaw kong makaligtaan ang pagpapalaki sa aking anak na babae. Noong 2019, nagpasya akong huminto sa pagtuturo at sinamantala ang pagkakataong maging full-time na bumbero para sa Lungsod ng Unalaska. Mayroon na akong dalawang anak na babae, ang una ko ay nasa kanyang ikalawang taon ng preschool sa UCSD at mahilig mag-aral at ang pangalawa ko ay naging isa pa lang. Sa aking libreng oras gusto kong gumugol ng oras kasama ang aking pamilya at tuklasin ang isla. Gustung-gusto namin ang tubig at madalas mo kaming mahahanap sa isang lokal na beach o sa labas ng bangka na pangingisda o tinatamasa ang magagandang tanawin ng aming isla. Hindi nagbago ang hilig ko sa edukasyon. Nasisiyahan akong matuto ng mga bagong bagay at magturo kapag kaya ko. Nagsuot ako ng maraming sombrero at may karanasan sa maraming iba't ibang bagay pagdating sa edukasyon. Tumatakbo ako para sa school board seat D dahil pakiramdam ko ay magiging magandang boses ako para sa mga estudyante, magulang at guro ng Unalaska. Dadalhin ko rin ang boses ng isang past educator sa school board.

Statements were submitted by candidates and translated from English into Tagalog by a translation service.

Humanda nang bumoto sa Oktubre 4!