Winter in Unalaska by Sam Zmolek
Your voice in the Aleutians.
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Darin Nicholson [sa Tagalog]

Ako si Darin Nicholson at nahalal sa Konseho ng Lungsod ng Unalaska noong Oktubre 2019.

Pagkatapos ng marangal na paglilingkod sa United States Army, sinimulan ko ang aking karera sa industriya ng pangingisda sa Alaska. Nagsimula ako bilang tagaproseso ng isda, pagdating sa Dutch Harbor kasama ang mga pangisdaan sa Arctic Alaska noong 1987. Sa maraming taon ng pagsusumikap at pagpupursige, umabante ako sa posisyon ng Dutch Harbor Operations Manager para sa Trident Seafoods.

Nakahawak ako ng maraming posisyon sa loob ng 35 taon ko sa industriya ng pangingisda, at naniniwala akong ang aking karanasan ay magbibigay-daan sa akin na magtagumpay bilang iyong kinatawan ng Konseho ng Lungsod.

Ginawa naming tahanan ng aking asawang si Rosemarie ang Unalaska sa loob ng higit sa 10 taon at plano naming manirahan dito hanggang sa ako ay magretiro.

Naniniwala ako na mayroon akong etika sa trabaho, pananaw at lakas upang tulungan ang ating lungsod na patuloy na umunlad bilang parehong world-class na daungan at destinasyon ng turista.

Statements were submitted by candidates and translated from English into Tagalog by a translation service.

Humanda nang bumoto sa Oktubre 4!