Winter in Unalaska by Sam Zmolek
Your voice in the Aleutians.
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Brenda Baker [sa Tagalog]

Ang pangalan ko ay Brenda Baker at dumating ako sa magandang komunidad na ito noong 2015 para magtrabaho para sa North Port Rentals/Aleutian Freight Services. Ipinagmamalaki ko na ngayon na tinawag ko ang Unalaska na aking tahanan.

Mabilis kong nalaman na sa kabila ng nakamamanghang tanawin, ang kagandahan ng Unalaska ay nasa pagkakaiba-iba ng mga taong naninirahan, nagtatrabaho at naglalakbay dito.

Sa maraming pagkakataon nakita ko kung paano nagtutulungan ang komunidad na ito upang suportahan ang mga kapwa Unalaskan sa oras ng kanilang pangangailangan. Iyan, higit sa lahat, ay nagbigay inspirasyon sa aking panawagan na maglingkod sa Konseho ng Lungsod. Maraming mga espesyal na interes ang mahusay na nagsisilbi sa kasalukuyan at nakaraang mga konseho, ngunit ang aking hangarin ay maging isang boses para sa komunidad. Naniniwala ako na ang lahat ng Unalaskan ay dapat magkaroon ng boses.

Sa nakalipas na 25 taon, nagtrabaho ako sa logistik — ang paglutas ng problema sa isang mataas at malikhaing antas ay naging bahagi ng aking karanasan sa panahong ito. Bago ako lumipat sa Unalaska, nagtrabaho ako ng 17 taon sa Horizon/Alaska Airlines simula sa ramp bago lumipat sa AOG (Aircraft on the Ground) desk sa loob ng Maintenance Control.

Sabay-sabay akong nagtrabaho sa FEMA (Federal Emergency Management Agency) sa Rehiyon X na sumasaklaw sa Washington, Oregon, Idaho at Alaska. Pinili ako ng Cadre Manager mula sa aking Emergency Management Degree Courses para magtrabaho sa Mitigation Division para sa aking kakayahang mag-isip nang labas sa kahon at mga kakayahan sa paglutas ng problema. Nag-ambag ako sa mga handbook ng FEMA Mitigation para sa mga windstorm, bagyo sa taglamig, lindol at tsunami — hindi ko naisip na ang kaalamang ito ay magiging kapaki-pakinabang sa pamumuhay sa Unalaska.

Pinahahalagahan ko ang mga boto ng lahat sa kung ano ang magiging isang kapana-panabik na karangalan na pagsilbihan itong mahusay na komunidad ng Unalaska sa iyong Konseho ng Lungsod. Pinakamahalaga — lumabas at bumoto!!!

Statements were submitted by candidates and translated from English into Tagalog by a translation service.

Humanda nang bumoto sa Oktubre 4!