Winter in Unalaska by Sam Zmolek
Your voice in the Aleutians.
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
The City of Unalaska is collecting damage reports from the Oct. 21 – 22 windstorm. Complete the survey and you're eligible for landfill fee assistance for some windstorm related debris. Click here, or email damage@ci.unalaska.ak.us.


George Casmir Chan [sa Tagalog]

George Casmir Chan
Courtesy of George Chan
/
George Casmir Chan, candidate for City Council seat D

Isa akong imigrante at naturalisadong mamamayan ng Estados Unidos, at tulad ng karamihan ng mga legal na imigrante sa Amerika, isa rin akong tagasuporta at botante ni Trump. Isa itong hindi mapag-aalinlangang katotohanan. Nagtrabaho ako sa maraming industriya at posisyon, halimbawa:

a) pananalapi - Series 3 na lisensyadong futures at options broker
b) pagbebenta - kotse, motorsiklo at personal na sasakyang pantubig
c) nursing - lisensyadong CNA sa CA at nagtrabaho sa convalescent home pati na rin sa Pantahanang pangangalaga para sa mga nakatatanda
d) Pagtiyak ng kalidad sa pagpoproseso ng pagkaing-dagat e) Information Technology at networking.

Ang aking paglalakbay sa buhay at mga karanasan ay nagbigay sa akin ng maraming pananaw sa paraan ng pagtakbo ng iba't ibang negosyo at tiwala ako na mairerepresenta ko ang boses ng mga Tao na nakatira at nagpapalaki ng mga pamilya sa Unalaska/Dutch Harbor.

Statements were submitted by candidates and translated from English into Tagalog by a translation service.

2021 KUCB Voter Guide