Winter in Unalaska by Sam Zmolek
Your voice in the Aleutians.
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
The City of Unalaska is collecting damage reports from the Oct. 21 – 22 windstorm. Complete the survey and you're eligible for landfill fee assistance for some windstorm related debris. Click here, or email damage@ci.unalaska.ak.us.


Daniel Loy [sa Tagalog]

Daniel Loy
Courtesy of Dan Loy
/
Daniel Loy, candidate for City Council seat F

Ako si Daniel Loy at tumatakbo ako para sa Seat F ng Konseho ng Lungsod. 14 na taon na akong nakatira sa Unalaska, nakilala ko ang asawa ko rito at pinapalaki namin ang aming pamilya dito. Alam namin ang pagiging kumplikado ng pamumuhay sa isang rural na komunidad at pagkakaroon ng mga limitadong yaman.

Orihinal akong nagmula sa Palmer, Alaska at dito na ako sa Alaska buong buhay ko. Tumira ako sa maraming rural na bahagi ng Estadong ito. Ako ay nambitag, nangisda, nangaso at naglakbay nang nakasakay sa dog sled. Habang lumalaki ako, ang aming pinagkukunan ng init ay isang kalan na de kahoy. Nagpalipas kami ng tatay at kapatid kong lalaki ng maraming oras sa pagputol, pagbiyak, at pagpapatong-patong ng kahoy. Nagtrabaho ako sa maintenance sa Matson crane mula nang dumating sa isla at 9 na taon na akong foreman. Nagtrabaho rin ako para sa Estado bilang Bumbero ng Wildland. Hindi na bago sa akin ang matinding trabaho. Mahilig kaming mangisda ng pamilya ko, ang maraming magagandang tanawin ng isla na ito na gustong-gusto namin. Lahat ng mga anak namin ay kasalukuyang naka-enroll sa mga Paaralan ng Unalaska, go Raiders, at pinagpala tayong magkaroon ng mga napakahusay na paaralan dito.

Labis akong kasangkot sa komunidad na ito at marami akong kakilalang tao na ganoon din. May mga kaibigan ako sa lupong pampaaralan at pati na rin mga may-ari ng negosyo rito. Labis akong nakatuon sa Isla at sa mga tao nito.

Statements were submitted by candidates and translated from English into Tagalog by a translation service.

2021 KUCB Voter Guide