Winter in Unalaska by Sam Zmolek
Your voice in the Aleutians.
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
The City of Unalaska is collecting damage reports from the Oct. 21 – 22 windstorm. Complete the survey and you're eligible for landfill fee assistance for some windstorm related debris. Click here, or email damage@ci.unalaska.ak.us.


Daneen Looby [sa Tagalog]

Daneen Looby
Courtesy of Daneen Looby
/
Daneen Looby, candidate for City Council seat D

Sino ako?

Ipinanganak ako sa Providence Hospital sa Anchorage, Alaska. Ang tatay ko ay nasa Air Force at makailang beses nagpalipat-lipat ng lugar ang pamilya ko bago manirahan sa Montana. Noong 1991, lumipat ako sa Unalaska kasama ng anak kong babae na si Danielle Whittern. Nagtrabaho ako sa APL sa kabuuan ng 1990's hanggang sa naglayag kami ng asawa kong si Andy noong 2002 sakay ng aming 41 pulgadang bangka para maglakbay sa mundo.

Pagkatapos makumpleto ang aming circumnavigation, bumalik kami sa Unalaska. Pagkabalik ko, lumapit sa akin ang mga tao na humihingi ng tulong at nakakita ako ng pangangailangan sa komunidad at nagsimula ako ng negosyong bookkeeping. Ang layunin ko ay tulungan ang mga maliliit na negosyo at non-profit na mapanatili ang kanilang mga talaan at maunawaan ang kanilang mga financial statement. Kasalukuyan akong naglilingkod bilang Pangulo sa Unalaska Senior Citizens Board at pinakakamakailan ay nakuha ang pagmamay-ari sa The Norwegian Rat Saloon. Nagmamay-ari rin kami ng asawa ko ng property sa Unalaska at mayroon kaming apat na apo na lokal na nakatira dito; sina Jazzmyne at Marina Shapsnikoff, at sina Deklan at Dalyla Nettleton. Ako ay lubhang nakatali sa ating komunidad at balak kong mamuhay sa Unilaska hanggang sa mamatay ako. Mayroon tayong natatanging populasyon ng mga tao na lumilikha ng kamangha-manghang komunidad.

Bakit ako tumatakbo para sa Konseho ng Lungsod?

Tumatakbo ako para sa Konseho ng Lungsod para magbigay ng sustainable na kalidad ng buhay sa pamamagitan ng napakahusay na pangangasiwa ng pamahalaan.

Kung tutuusin ay naging mahirap ang huling ilang taon para sa ating komunidad. Ang responsibilidad ng pagiging miyembro ng Konseho ng Lungsod ay higit pa sa pagtatakda ng mga mandatong pangkalusugan. Ang Konseho ng Lungsod ay isang hudikatura ng pera ng mga tao at taglay ang karanasan ko sa negosyo at accounting, naniniwala ako na kaya kong maglingkod nang mabuti sa mga tao.

Kailangan mong gampanan ang maraming tungkulin kapag nakatira ka sa isang maliit na komunidad. Noong nagtrabaho ako sa management sa APL, nagiging mapaghamon kung minsan na aksyunan ang mga pagtatalo sa paggawa kasama ng ILWU. Ang mga indibidwal na ito ay mga kaibigan, kapamilya, at kapitbahay ko rin. Maaga pa lang ay natutunan ko na, kung tatratuhin mo ang mga tao nang patas at nang may respeto, iyon din ang isusukli nila sa iyo, kahit na mayroon kayong pagkakaiba ng opinyon.

Kung maihalal sa Konseho ng Lungsod, maglilingkod ako bilang kinatawan ng mga tao. Alam kong hindi ko mapapaligaya ang lahat pero kung mairerepresenta ko ang karamihan, nagawa ako na ang trabaho ko.

Statements were submitted by candidates and translated from English into Tagalog by a translation service.

2021 KUCB Voter Guide